Lectures

Most files are powerpoint or pdf, normally ca 100-200 K

 

Pedagogik och utbildning 1, UC130P, gr 12, ht 2009

KPU

Utbildning och samhälle II (Education and Society II), vt 2008

 

Utbildning och samhälle II (Education and Society II), ht 2007

 

Lectures given in Liaocheng, oct - nov 2007

 

Some other useful links about Sweden and the Swedish school system

 

Portfolio

 

Inför examensarbetet

 

IT

 

Curriculum theory

  • Läroplansteori Lhs den 3 december 2007
  • Läroplansteori Lhs (kursen AUO2, moment Utbildning pedagogik samhälle)
  • Läroplansteori Högskolan på Gotland 25 jan 2006; Lhs den 30 jan 2006
  • Läroplansteori 30 jan 2006 (Samma som ovanstående men svart text mot vit bakgrund (bättre för utskrift))

 

Tebax